Videreutdanning til rekordmange lærere

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

5 617 lærere får tilbud om å ta videreutdanning fra høsten. Det er det høyeste antallet noen gang.

– Regjeringen fortsetter satsingen på videreutdanning. På grunn av den rekordhøye søkningen har vi i år økt antallet studieplasser med ytterligere 300, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det betyr at regjeringen Solberg har økt tilbudet om videreutdanning til lærere med over 3 700 plasser siden regjeringsskiftet.

Fordypning til mattelærere

Samtlige av de 2 012 søknadene om videreutdanning i matematikk ble innvilget.

– Vi har strukket oss ekstra langt for å godkjenne flest mulig søknader om videreutdanning innen matematikk, og ligger nå godt an til å oppfylle løfte om å tilby videreutdanning til 10 000 matematikklærere i løpet av fem år, sier kunnskapsministeren.

I tillegg får 1 158 lærere videreutdanning i engelsk og 1 083 i norsk. Resten av plassene går til et bredt spekter av fag, blant annet kunst og håndverk, naturfag og lesing som grunnleggende ferdighet. Totalt 5 617 søkere har fått innvilget søknaden sin, noe som er 317 flere enn i fjor.

– Dette er et viktig bidrag til at skoleeiere over hele landet skal kunne oppfylle kompetansekravene til undervisning innen 2025. Samtidig har lærerne i år hatt rekordmange tilbud å velge imellom, og søkertallene viser at interessen for faglig fordypning er stor. Regjeringens satsing vil fortsette med full styrke, og lærerne som ikke får tilbud om videreutdanning nå, har gode sjanser de neste årene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Antall søknader innvilget

  • 2012 i matematikk
  • 1158 i engelsk
  • 1083 i norsk
  • 31 i norsk tegnspråk
  • 5 søknader i samisk.
  • 1328 i andre fag.  

Av de 5617 lærerne er det 4005 på vikarordning og 1612 på stipendordning.