Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vik Aspaker ledet EØS-rådet

EØS-samarbeidet, det digitale indre marked og brexit var blant sakene som ble diskutert på det halvårlige møtet i EØS-rådet i Brussel 15. november.

Fra venstre: Liechtensteins utenriksminister Aurelia Frick, statssekretær i Slovakias utenriksdepartement og representant for det slovakiske formannskapet Lukas Parizek, EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker og statssekretær i Islands utenriksdepartement Stéfan Haukur Jóhannesson. Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

EØS-rådet er EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtensteins øverste politiske dialog med EU. Ministrene møtes to ganger i året i Brussel for å gi politisk fremdrift til EØS-samarbeidet.

– Jeg understreket hvor viktig EØS-avtalen er for Norge og det ansvaret vi sammen har for å ivareta avtalen. For å sikre et velfungerende indre marked også etter at Storbritannia har trådt ut av EU, er det viktig å ha en tett dialog mellom EU og EØS/EFTA-landene om fremtidige avtaler mellom Storbritannia og EU, inkludert overgangsordninger, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker etter møtet i EØS-rådet.

Island har EØS-formannskapet dette halvåret. På grunn av de pågående regjeringsforhandlingene deltok ikke Island på ministernivå. Det var derfor statsråd Vik Aspaker som ledet møtet.

Det digitale indre marked

På møtet i EØS-rådet diskuterte partene Europakommisjonens strategi for det digitale indre marked, inkludert delingsøkonomien. Strategien har tre hovedpilarer: Gi bedre tilgang til digitale varer og tjenester for bedrifter og forbrukere, bedre tilrettelegging for digitale nettverk og digitale tjenester, og øke det langsiktige vekstpotensialet for europeisk industri og næringsliv.

To tredeler av de varslete forslagene er nå lagt frem, og de ulike forslagene vil bli behandlet at Rådet og Europaparlamentet i 2017 og 2018.

Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

– Norges digitale agenda inneholder konkrete tiltak for å gjøre norske bedrifter mer digitale, fremme digital kunnskap og digital infrastruktur og bidra til omstillingen fra en ressursbasert økonomi til en kunnskapsbasert økonomi. Mange av våre initiativer er tett knyttet opp til EUs egen strategi, sier EØS- og EU-ministeren.

I tilknytning til EØS-rådet var det også politisk dialog om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål. Temaene denne gangen var Vest-Balkan, Ukraina, Russland og EUs globale utenriks- og sikkerhetsstrategi.

Møtte også EØS/EFTAs parlamentarikerkomité og EFTAs konsultative komité

I etterkant av EØS-rådsmøtet møtte statsråden parlamentarikere fra EØS/EFTA-landene og EFTAs konsultative komité. Her ble det gitt en redegjørelse etter møtet i EØS-rådet, før det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. Mange av spørsmålene handlet om brexit og videre utvikling av EØS/EFTA-samarbeidet.

Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

Mer informasjon: Konklusjoner fra det 46. møtet i EØS-rådet

 

Til toppen