EØS-rådet

EØS-rådet (EEA Council) er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og EØS/Efta-landene. EØS-rådet har som oppgave å gi EØS-avtalen politisk framdrift og vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg.

EØS-rådet omtales i EØS-avtalens artikler 89–91.EØS-rådet er et organ på politisk nivå for utveksling av synspunkter mellom EU og EØS/Efta-landene på EØS-avtalen og sentrale saksområder som berøres av avtalen.

EØS-rådet møtes to ganger i året og er sammensatt av et regjeringsmedlem fra hvert av EØS/Efta-landene og formannskapslandet i EUs råd samt representanter for EUs utenrikstjeneste, Kommisjonen og rådssekretariatet. Møtet er todelt med en uformell politisk dialog, fulgt av et formelt EØS-rådsmøte og en orienteringsdebatt om aktuelle saker. Formannskapet i EØS-rådet skal veksle hvert halvår. Utenriksministrene/EØS- og EU-ministrene fra formannskapslandet i EØS/Efta og formannskapslandet i EUs råd leder EØS-rådet etter tur.