Viktige innspill om konsekvensene av krigen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre og flere andre statsråder hadde torsdag et møte med partene i arbeidslivet for å høre hvilke konsekvenser krigen i Ukraina har i Norge.

– Konsekvensene av krigen rammer de forskjellige bransjene, regionene og sektorene på ulike måter. Vi må jobbe sammen for å løse utfordringene. Det er viktig for regjeringen å lytte til partene, og få en samlet tilbakemelding på hvordan situasjonen er i de ulike sektorene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

NHO, LO, KS, Unio, Spekter, YS, Virke, Akademikerne, Bondelaget, Norsk bonde- og småbrukarlaget og Fiskarlaget kom med innspill på møtet.

Krigen har ført til logistikkutfordringer, og flere bransjer sliter med å få tak i råstoff, reservedeler og innsatsfaktorer som de er avhengige av. Det er kommuner som har problemer med å få tak i ansatte som kan bidra til å gi flyktningene og andre innbyggere tjenestene de trenger. Både offentlige og private aktører opplever at det kan være økt risiko for cyberangrep som følge av krigen.

Flere løftet frem at flyktningene har kompetanse som Norge trenger, og ønsket et spor for raskt å gi ukrainerne mulighet til å komme ut i arbeid. Det er også fare for at krigen kan føre til at kornet fra Ukraina ikke kommer ut til de som trenger det, og flere løftet opp bekymringen for at det kan føre til sult og matmangel ute i verden. Primærnæringene løftet frem betydningen av å øke selvforsyningsgraden i Norge.

– Jeg vil takke partene for gode og viktige innspill. Krigen i Ukraina kan bli langvarig, og det er vanskelig å overskue alle de konsekvensene den kan få. Men sammen skal vi ta imot flyktningene fra Ukraina på en god måte, og håndtere de utfordringene vi står overfor, sier statsminister Støre.

Finansministeren, arbeids- og inkluderingsministeren, kommunal- og distriktsministeren, forsvarsministeren, landbruks- og matministeren, fiskeri- og havministeren og representanter fra andre departementer deltok også i møtet.