Vil bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det trygge, seriøse og organiserte arbeidslivet i Norge utfordres av useriøse aktører, sosial dumping og lav organisasjonsgrad i utsatte bransjer. Regjeringen legger nå fram en handlingsplan for å styrke innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Illustrasjonsbilde, mann som går på arbeidsplass.
Foto: Plainpicture/ NTB

– For å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet må vi forhindre sosial dumping. Derfor legger vi fram flere tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet og arbeidstakernes rettigheter. Regjeringen vil også styrke bistanden til arbeidstakere som utnyttes, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet inneholder 35 tiltak på en rekke departementers ansvarsområder. Regjeringen vil følge opp tiltakene i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet.

I handlingsplanen varsler regjeringen at den vil gi Arbeidstilsynet mer ressurser og øke bruken av sanksjoner mot de som bryter regelverket. Også samarbeidet mellom offentlige myndigheter skal styrkes.