Vil gi 50 millioner kroner til tidlig norskopplæring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til den eksisterende norskopplæringsordningen med 50 millioner kroner, og i tillegg øremerke 15 millioner kroner til norsk- og engelsktrening i regi av frivillige organisasjoner.

- Å komme tidlig i gang med opplæring i norsk eller engelsk er en viktig forutsetning for å komme raskt i arbeid eller for å kunne påbegynne eller fortsette utdanning, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Gjennom å styrke den eksisterende norskopplæringsordningen får personer fordrevet fra Ukraina et tilbud om tidlig norskopplæring.

Videre er regjeringen enig om å mobilisere frivillig sektor til å gi norsktrening ved å øremerke midler til dette gjennom ordningen for Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Regjeringen har derfor bestemt at det også skal øremerkes midler til engelsktrening gjennom nevnte tilskuddsordning.