Vil gi ukrainske sesongarbeidere og studenter midlertidig kollektiv beskyttelse

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å gi beskyttelse til ukrainere som var i Norge før krigen i deres hjemland brøt ut.

Flere personer fra Ukraina opplever at deres oppholdstillatelse i Norge utløper og ikke kan fornyes. Dette kan blant annet være personer som studerer eller jobber i Norge. 

Nå foreslår regjeringen å utvide ordningen om midlertidig kollektiv beskyttelse til å gjelde også andre grupper. En utvidelse av ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse vil også omfatte personer som er i Norge som sesongarbeidere.

Denne løsningen vil bidra til at gruppen blir asylsøkere.

- Personer som gis beskyttelse i Norge, kan arbeide her uten særskilte begrensninger. En oppholdstillatelse etter reglene om beskyttelse gir også flere rettigheter i Norge enn en sesongtillatelse. For eksempel gir den rett til familieinnvandring og til å delta i introduksjonsprogrammet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

11. mars i år iverksatte regjeringen en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina. Ordningen var primært for ukrainske borgere bosatt i Ukraina før 24. februar 2022.

- Ettersom tiden går, opplever nå flere personer fra Ukraina som allerede var i Norge da Russland invaderte Ukraina, at deres midlertidige oppholdstillatelse i Norge utløper og ikke kan fornyes. Regjeringen er derfor i gang med å vurdere utvidelser i personkretsen som omfattes av ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Tillatelsen kan også fornyes dersom situasjonen i Ukraina vedvarer.

- Et midlertidig unntak fra kravet om oppholdstillatelse vil sikre at sesongarbeidere likevel kan fortsette å jobbe hos samme arbeidsgiver for å tjene penger til livsopphold mens de venter på ny oppholdstillatelse, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Regjeringen tar sikte på å fremme en kongelig resolusjon om utvidelse av ordningen i statsråd 29. april.