Vil mobilisere privatpersoner til å leie ut boliger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Hva kan bidra til at flere privatpersoner leier ut boligen sin? Og hvordan kan man forhindre diskriminering på leiemarkedet? Dette var temaene da statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti inviterte Finn.no, Huseierne og Utleiemegleren til møte 6. september.

Møtedeltakarane rundt bordet
Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti inviterte Finn.no, Huseierne og Utleiemegleren til møte 6. september.

Regjeringen jobber for å sikre rettighetene til leietakere og trygge leieforhold, og er i gang med en ny stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk. Forholdene på leiemarkedet er et viktig tema i arbeidet.

– Vi trenger flere leieboliger. For å få det til ønsker vi å både få flere profesjonelle utleiere på banen, og å bidra til at flere privatpersoner kan leie ut bolig. Privatpersoner som leier ut bolig, utgjør den største delen av leiemarkedet i Norge, over 80 prosent. De gir et viktig bidrag for at alle skal kunne bo trygt og godt. Vi trenger innspill fra sentrale aktører i leiemarkedet om hva som skal til for at flere privatpersoner skal ønske å leie ut, sier statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti.

Deltakerne delte sine erfaringer og vurderinger om hva som kan bidra til mer småskala-utleie. Innspillene gikk blant annet ut på å gjøre informasjon om rettigheter og plikter i utleieforhold mer tilgjengelig for både leietakere og utleiere og få kartlagt hvor mange utleieenheter som er tilgjengelige rundt omkring i landet.

–Husleietvistutvalget, som et rimelig og profesjonell tvisteløsningsorgan, håper vi kan gjøre det enklere for småskala-utleie. De har en viktig rolle når det gjelder å forebygge konflikter mellom utleier og leietaker, sier Anti.

Det andre temaet i møtet var hvordan man kan motvirke diskriminering på leiemarkedet. Selv om det er strenge regler mot diskriminering av leietakere, vet vi at diskriminering skjer. Statssekretæren etterspurte derfor ideer til hvordan diskriminering kan forebygges.

–Vi vet at flere opplever å bli diskriminert på leiemarkedet, for eksempel på grunn av religion, hudfarge eller at man mottar offentlig støtte. Det er uakseptabelt, og jeg er opptatt av å finne tiltak som kan motvirke diskriminering. Finn.no har blant annet flere interessante initiativ mot diskriminering av jobbsøkere, som kan ha overføringsverdi til leiemarkedet.

Stortingsmeldingen om boligmarkedet legges frem våren 2024.