Vil nå to-prosentmålet til Nato allerede i år

– Situasjonen der ute og behovet her hjemme gjør at vi må styrke Forsvaret nå. Norge skal nå Natos to-prosentmål allerede i år. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er alvorlig. Vi må leve med et farligere og mer uforutsigbart Russland, trolig i lang tid. Mange land rundt oss investerer i et større og sterkere forsvar. Det gjør vi også. Vi skal ta ansvar for vår egen sikkerhet, og vi skal være med å ta ansvar for europeisk sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

I dag gjennomførte statsministeren, finansministeren og forsvarsministeren det siste møtet med partiene på Stortinget før fremleggingen av Langtidsplanen for forsvarssektoren 5. april. Denne regjeringens langtidsplan vil legge rammene for utviklingen i mange år fremover. Planen skal behandles på ordinær måte i Stortinget.

Fra et møterom i Stortinget. Parlamentariske ledere fra ulike partier sitter rundt bordet.
Fra møtet i Stortinget 14. mars 2024. Foto: Marita I. Wangberg / Statsministerens kontor

En økt satsing på Forsvaret innebærer også at en større andel av fellesskapets midler vil brukes på forsvar. Derfor vil Regjeringen forslå ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett som gjør at Norge vil nå Natos mål om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvarsformål allerede i inneværende år. Alle Natos medlemsland har siden 2014 hatt som ambisjon å bruke to prosent av landets bruttoinntekter på forsvarsformål innen 2024. Nå kommer Norge også inn på lista over land som oppnår dette innen fristen. Frem til nå har planen vært å nå dette målet innen 2026.

– Å skape trygghet for folk i Norge er vår viktigste jobb som regjering. Når verden er urolig så må vi bruke mer av samfunnets samlede ressurser på trygghet, forsvar og nasjonal beredskap. Vi har allerede styrket Forsvaret med 40 prosent siden vi kom i regjering, men nå tar vi enda større grep for å nå to-prosentmålet. Styrkingen skal bidra til å sikre nasjonal kontroll, samtidig som det skal skape arbeidsplasser og aktivitet i hele Norge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Regjeringen har tatt flere grep for å få det Forsvaret vi har til å virke bedre. Vi har fått på plass flere folk, brukt midler på å oppgradere dårlig bygningsmasse og vi har løftet Forsvaret i hvert eneste budsjett. Vi vil snart legge frem en ambisiøs langtidsplan, for et større og bedre forsvar. Vi skal fortsette med å få det vi har til å virke bedre og vi skal investere i en rekke nye kapasiteter, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Regjeringen har hatt jevnlige møter med Stortinget under utarbeidelsen av ny langtidsplan.

– Jeg har i dag takket partiene for møtene, og for at vi har hatt en åpen og god prosess med en konstruktiv tone, sier Støre.