Vil støtte prosjekt for økt forskningsaktivitet innen arktisk landbruk

Det arktiske landbruk er spesielt ikke bare nasjonalt, men også i internasjonal sammenheng. Ingen andre steder i verden drives det landbruk nord for polarsirkelen med lys og temperaturforhold som gir unike vekstforhold. Dette gir de arktiske landbruksproduktene særegen smak og kvalitet.

Det er gode muligheter for økt produksjon, og mat med lokal identitet etterspørres stadig mer. Samtidig vil klimaendringene kunne påvirke produksjonsgrunnlaget. Dette kan skape nye muligheter, men også utfordringer for det arktiske landbruket.

– For å tilpasse produksjonen til et endret klima og for å lykkes med å utvikle og utnytte merkevaren arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene, er det behov for mer kunnskap, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Regjeringen vil derfor finanisere et prosjekt for økt forskningsaktivitet innen arktisk landbruk, med en engangsbevilgning til NIBIO på 600 000 kroner fra Landbruks- og matdepartementet.

Nordnorsk Landbruksråd sammen med NIBIO Holt og andre samarbeidspartnere har tatt initiativ til et prosjekt for økt samarbeid og mobilisering til økt FoU- aktivitet innen arktisk landbruk. Tett samarbeid mellom forskningsmiljø, næringsaktører, forvaltning og rådgivningstjenester skal legge grunnlaget for gode og relevante prosjektideer og sikre at resultatene kommer til nytte i næringen.  NIBIO Holt vil få  ansvar for prosjektledelse og koordinering av prosjektet.

– Jeg har stor tro på at dette initiativet kan bidra til mobilisering og kvalifisering til økt FoU -aktivitet som grunnlag for et fortsatt? levende og bærekraftig arktisk landbruk, sier Bollestad. Derfor er dette et prosjekt vi vil støtte og prioritere penger til i 2021.