Vil styrke tilbudet for barn med særlige behov

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsministeren vil at barn med særlige behov skal få tydeligere rettigheter i barnehageloven. Barn som flytter til ny kommune skal slippe avbrudd i hjelpetilbudet, er et av forslagene som blir sendt på høring i dag.

Tidlig innsats er viktig for barnas utvikling og fremtidige muligheter. Foto: KD

– Dagens regelverk er ikke tydelig nok på rettighetene til barn med særlige behov. Regjeringen ønsker å gi barna et bedre tilbud, og styrke arbeidet med tidlig innsats, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I dag har nær 8000 barn i barnehagen vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Et av forslagene i høringen er at retten til spesialpedagogisk hjelp flyttes fra opplæringsloven til barnehageloven.

– Vi ønsker også å tydeliggjøre kommunens plikter, slik at fylkesmannen kan føre tilsyn, sier Røe Isaksen.

Beholde vedtak ved flytting
Barn som flytter risikerer å oppleve avbrudd i hjelpetilbudet mens de venter på vedtak i ny kommune. Det tar i gjennomsnitt 13-14 uker, i noen tilfeller opptil ett år.

– Regjeringen ønsker at barn som flytter fra en kommune til en annen, skal slippe avbrudd i hjelpetilbudet. Derfor foreslår vi at vedtak fra barnets fraflyttingskommune skal gjelde i ny kommune, frem til nytt vedtak blir fattet, sier Røe Isaksen.

Vil gi PP-tjenesten mer ansvar
Regjeringen foreslår også å øke innsatsen fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) i barnehagene, slik at barn med særlige behov får bedre systematisk oppfølging. I dag har PP-tjenesten ikke en slik plikt.

– Tidlig innsats er viktig for barnas utvikling og fremtidige muligheter. Derfor ønsker vi at pedagogisk psykologisk tjeneste får mer ansvar og plikt til å hjelpe barnehagene med å utvikle kompetanse og organisasjonen, sier kunnskapsministeren.

Høringsfristen er satt til 13. januar 2016.