Vil utdanne fremtidens toppbyråkrater

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Fra høsten av kan ansatte i departementene og underliggende etater ta en erfaringsbasert master i offentlig forvaltning ved Universitetet i Bergen (UiB) og Norges Handelshøyskole (NHH).

– Dette masterprogrammet vil styrke den faglige og administrative kompetansen i statsforvaltningen. Vi vil utvikle nøkkelpersonell, få nettverk på tvers og styrke målet om å være en relevant og attraktiv arbeidsgiver for våre rundt 165 000 medarbeidere i departementene og underliggende virksomheter, sier departementsråd Petter Skarheim i kommunal- og distriktsdepartementet. 

De 15 departementene med sine over 4000 ansatte er helt sentrale for utviklingen av politikk og samfunn i et demokrati som det norske. For å kunne løse dagens og fremtidens komplekse utfordringer, må embetsverket ligge i front kompetansemessig og samhandle godt på tvers av forvaltningsgrensene.

Topptilbudet i departementsakademiet

Derfor blir det nå etablert et departementsakademi som skal systematisere kompetanseutviklingen gjennom å organisere små og store tilbud og tilrettelegge for nettverk på tvers av departementene. Topptilbudet er en erfaringsbasert master i offentlig forvaltning.

– Med denne satsingen ønsker vi å sikre bedre samhandlingen mellom akademia og forvaltningen og mellom de ulike delene av forvaltningen. Samtidig ønsker vi å få fram masteroppgaver som går i kjernen av problemstillinger den offentlige forvaltning er opptatt av, sier Dag Thomas Gisholt, departementsråd i Kunnskapsdepartementet.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) inviterte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i mai 2022 norske høyere utdanningsinstitusjoner til å levere forslag til et nytt erfaringsbasert mastergradsprogram i offentlig forvaltning for departementsansatte. Senere er underliggende virksomheter inkludert i målgruppen.

Rettet mot erfarne medarbeidere

I november 2022 ble UiB og NHH tildelt det prestisjefulle oppdraget om å utvikle et slikt masterprogram. Programmet skal etableres som en fellesgrad på 90 studiepoeng, være av høy kvalitet og primært rettet mot erfarne medarbeidere og ledere.

– Vi er stolte over at UiB og NHH har fått oppdraget om å stå bak en slik kompetansesatsing for statsforvaltningen. De siste årene med pandemi og strømkrise, og ikke minst klimakrisen vår generasjon står overfor, har vist at vi trenger mer akademisk kunnskap for å finne gode løsninger. Da er det en glede å gi departementsfellesskapet tilgang til våre fagmiljøer, sier rektor ved UiB, Margareth Hagen.

Mange samfunnsutfordringer krever tverrfaglig kunnskap og kompetanse. Tilbudet fra NHH og UiB integrerer statsvitenskapelige, samfunnsøkonomiske, juridiske og innovasjons- og omstillingsrelaterte perspektiv. Les mer om programmet her.

Omstilling og bærekraftig utviking

– Programmet vil gi en unik mulighet for NHH Executive til å bidra til omstilling og bærekraftig utvikling ved å løfte kompetansen i departementsfelleskapet, og dermed til å løse de store samfunnsoppgavene fremover, sier Tore Hillestad, direktør ved NHH Executive.

Ansvaret for å etablere den erfaringsbaserte masteren er overført fra Kunnskapsdepartementet til Kommunal – og distriktsdepartementet som både har arbeidsgiveransvaret for de 165 000 statsansatte, ansvaret for utvikling og samordning av forvaltningspolitikken og for samordning og koordinering av fellestjenester og tilbud på tvers av departementene.