Voksenagronomen - en suksessordning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Stadig flere voksne ønsker å ta opplæring innen agronomi og gartner. Om lag 750 voksne har gjennomført voksenagronomordningen side det første kullet i 2018/2019. I dag er det flere enn 500 voksne som får opplæring landet rundt.

– Erfaringene med voksenagronomen viser hvor viktig det er å tilby fleksible løsninger og ha et livslangt perspektiv på utdanning og kompetanseutvikling. Det er gledelig at så mange er motiverte for mer kunnskap, og at tilbudet svarer på et behov i næringen. Voksenagronomen bidrar til at landbruket i hele landet får viktig og oppdatert kompetanse, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

I 2017 ble partene i jordbruksoppgjøret enige om å etablere en ordning for voksne som ikke lenger har rett til videregående opplæring, men som gjerne vil utdanne seg til agronom. Opplæringen legger opplæringsloven til grunn, er samlings- og nettbasert, og går over to år.

Interessen for ordningen er stor. Siden det første kull startet opp i 2018/2019 har om lag 750 deltagere gjennomført voksenagronomen. Årlig er det over 500 deltagere, fordelt på 20 videregående skoler fra nord til sør i Norge. Fra 2019 har gartner også vært omfattet av ordningen. Det er økende interesse for "voksengartneren" og det er flere søkere enn plasser.

Voksenagronomen møter et behov for landbrukskompetanse hos voksne som gjerne har  annen bakgrunn fra før. Mange av disse er på vei inn i næringen eller har nylig overtatt et gårdsbruk. Andre ønsker seg en ny karriere som ansatt innen landbruk eller annen grøntnæring.

Ville få mer kunnskap om landbruk og gårdsdrift

Hermund Prestegård (29) har siden 2015 vært fulltidsbonde på familiegården på Gaupne i Luster kommune. Han begynte på voksenagronomen ved Mo og Øyrane vgs fordi han ville lære mer om landbruk og gårdsdrift.

Hermund Prestegård (29)
Hermund Prestegård (29) Foto: Privat

– Jeg tenkte det var nyttig å gå voksenagronomen. En lærer jo mye om gårdsdrift under oppveksten, men med agronomutdanning forstår en dypere om hvordan ting er sammensatt og fungerer. Også om gårdsarbeid som en kanskje ikke utfører på sin egen gård,  sier Hermund.

Fra motefotograf til gartner

Lisbeth Breland Saalmink (40) jobbet 15 år som fotograf før hun begynte å studere gartner på Søgne videregående skole.

Lisbeth Breland Saalmink (40)
Lisbeth Breland Saalmink (40) Foto: Privat

– Jeg har fagbrev i fotografi og har jobbet i mer enn 15 år som motefotograf med forskjellige motedesignere. Gartneri har lenge vært en drøm og tenkte at nå var tiden inne. Jeg ønsket mer kunnskap om landskap og hagedesign, hvordan vi kan forvalte naturen på en mest bærekraftig måte og hvordan legge mer natur inn i byen og skape grønne oaser, sier Lisbeth.

Godt fornøyd med voksenagronomen og opplegget rundt

Både Hermund og Lisbeth var godt fornøyd med voksenagronomen og opplegget på deres skoler.

– Godt fornøyd med voksenagronomen og opplegget rundt. Man har sjeldent fasit om hvordan ting fungerer innenfor landbruk. Å møte andre deltagere på samlinger og dele erfaringer og løsninger har vært særlig nyttig, sier Hermund.

– Det er en fantastisk måte å fornye lærdommen sin på. Du har en helt annen innsikt og erfaring som voksen enn når du er ungdom. [Lærerne] er veldig flinke til å være tilgjengelig for oss. Deltagerne er en super gruppe mennesker med ulik bakgrunn. Det er spennende å dele erfaringer med dem, sier Lisbeth.