Vurderer nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus ble stanset tirsdag, av Oslo tingrett. Klima- og miljødepartementet vurderer nå å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Før dette eventuelt gjøres, ber vi om synspunkter fra de som klaget på vedtaket.

-Jeg vurderer nå å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og etablerte revir i Hedmark og Akershus, som retter opp de forhold tingretten har påpekt i det opprinnelige vedtaket. Før vedtak eventuelt fattes, tilsier imidlertid god forvaltningsskikk at jeg må innhente oppdaterte synspunkter fra de ulike organisasjonene som klaget i forrige runde, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

WWF gikk tidligere i november til søksmål mot staten. Bakgrunnen var at Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av 12 ulver utenfor ulvesonen og etablerte revir i Hedmark og Akershus denne høsten og vinteren. WWF krevde videre midlertidig forføyning, noe som betyr at lisensfellingen stanses inntil saken er endelig behandlet i domstolen.

Den 21. november ga tingretten WWF medhold i kravet om midlertidig forføyning. Klima- og miljødepartementet gikk samme dag ut og stanset lisensfellingen av ulv i det aktuelle området.

Klima- og miljødepartementet vurderer nå å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark. Før det tas endelig stilling til dette, ber vi om synspunkter fra de som klaget på departementets opprinnelige vedtak av 25. september 2017.

̶  Å anke tingrettens kjennelse er også et alternativ jeg vurderer i samråd med Regjeringsadvokaten. Sannsynligheten er imidlertid stor for at en ankeprosess vil gjøre at det tar lenger tid før lisensfellingen eventuelt kan starte opp igjen enn om vi endrer vedtaket, sier Helgesen.

Les brevet som er sendt til organisasjonene (pdf).

Til toppen