Widar Skogan er ny direktør for reindrift i Landbruksdirektoratet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Widar Skogan (58) fra Balsfjord har fått stillingen som direktør for avdeling for reindrift i Landbruksdirektoratet. Han starter i stillingen 15. august og får kontorsted i Alta.

Skogan har bred yrkeserfaring som bonde, lærer, rektor, fylkesråd i Troms og erfaring fra en rekke politiske verv på kommune- og fylkesnivå. Fram til regjeringsskiftet i fjor høst var han statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.

Widar Skogan vil få ansvar for forvaltning og utvikling av de sentrale reindriftspolitiske virkemidlene, samt for sekretariatsfunksjonen for Reindriftsstyret, styret for Reindriftens utviklingsfond (RUF) og Klagenemnda for reinmerkesaker.

Statssekretær Widar Skogan
Widar Skogan (58) fra Balsfjord har fått stillingen som direktør for avdeling for reindrift i Landbruksdirektoratet. Foto: Torbjørn Tandberg