Widerøe tildeles kontrakter på de gjenværende FOT-rutene

– Jeg er glad for at vi nå har innstilt på tildeling av kontraktene på de resterende FOT-rutene. Nå sikrer vi de reisende i distriktene et styrket og rimeligere flyrutetilbud, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I dag innstiller Samferdselsdepartementet Widerøes Flyveselskap AS (Widerøe) på tildeling av kontrakter på totalt 18 FOT-ruter. Widerøe var eneste tilbyder på disse rutene. På de resterende seks ruteområdene var det to eller flere tilbydere, og kontraktene ble tildelt DAT, Lufttransport og Widerøe 2. oktober i år.

Widerøe tildeles kontrakter for disse rutene:

 1. Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø
 2. Hasvik–Tromsø, Hasvik–Hammerfest, Sørkjosen–Tromsø
 3. Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø
 4. Svolvær–Bodø
 5. Leknes–Bodø
 6. Røst–Bodø
 7. Brønnøysund–Bodø, Brønnøysund–Trondheim
 8. Sandnessjøen–Bodø, Sandnessjøen–Trondheim
 9. Mo i Rana–Bodø, Mo i Rana–Trondheim
 10. Mosjøen–Bodø, Mosjøen–Trondheim
 11. Namsos–Trondheim, Rørvik–Trondheim
 12. Ørsta-Volda – Oslo
 13. Førde – Oslo
 14. Sogndal – Oslo
 15. Sandane – Oslo
 16. Ørsta-Volda–Bergen
 17. Sogndal – Bergen
 18. Sandane – Bergen

Forhandlingene mellom Samferdselsdepartementet og Widerøe er gjennomført. Neste steg er at Widerøe skal gå i dialog med berørte fylkeskommuner, kommuner og lufthavnoperatør. Deretter fastsettes det endelige ruteprogrammet som skal gjelde fra oppstart av ny avtaleperiode.

– Jeg forventer at operatøren gjør det man kan for å legge til rette for et best mulig rutetilbud for de reisende i disse regionene. FOT-rutene bidrar til å binde landet tettere sammen, senke kostnadene ved å bo i et langstrakt land og bidrar til levedyktige lokalsamfunn, sier Nygård.

Fra oppstart av ny avtaleperiode, har regjeringen sikret at:

 • nivået på maksimalt tillatt billettpris halveres
 • kapasiteten økes der etterspørselseffekten av lavere priser forventes å være størst
 • to nye ruter tas inn i FOT-ordningen: Kirkenes–Tromsø og Stord–Oslo.

Den neste kontraktsperioden for alle de nye FOT-rutene starter 1. april 2024, og Samferdselsdepartementet skal betale 2,35 mrd kr. til operatørene i året for drift av rutene. Det er en økning på om lag 150 prosent fra dagens nivå.

 

Bakgrunn:

Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring mv. Kontrakt tildeles normalt flyselskapet som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten, og flyselskapet får i kontraktsperioden enerett på rutetrafikk på den aktuelle flyruten.

27. april 2023 utlyste Samferdselsdepartementet konkurransene om til sammen 24 FOT-ruter betjent med fly. Kontraktene handler om drift for perioden 1. april 2024 til 31. oktober 2027/2028, og alle flyselskapene i EU- og EØS-land ble invitert til å levere tilbud. I tillegg ble det lyst ut en egen konkurranse for helikopterruten Værøy–Bodø for perioden 1. august 2024–31. oktober 2028.

Tildelingen av de øvrige FOT-rutene ble kunngjort 2. oktober.