WTOs Bali-pakke i havn på overtid

Etter høyt spill og forhandlinger som gikk nesten et døgn på overtid kom Ministrene fra WTOs medlemsland i havn med en pakke natt til lørdag. Matsikkerhet, tollkvoteadministrering og eksportstøtte var blant beslutningene. Bali-pakken inneholdt også en ny avtale om handelsforenkling og en rekke beslutninger som gir særbehandling til utviklingsland.

Det mest betente temaet ble som ventet matsikkerhet hvor enkelte u-land, og særlig India, har ønsket å skjerme oppkjøpsordninger til offentlige matvarelagre fra subsidieregelverket. Da det ikke har vært mulig å fremforhandle permanente løsninger på dette temaet fikk man i siste liten på plass en enighet om at utviklingslandene med slike programmer ikke skal kunne tas til panelsak selv om  de overskrider øvre støttebegrensninger i landbruksavtalen i WTO. En midlertidig ordning skal gjelde fram til en endelig løsning er på plass.

På tollkvoteadministrering fikk man på plass en avtale om overvåking av tollkvoteimporten, med mål om å sikre bedre tollkvoteutnytting. På eksportstøtte besluttet ministrene i en politisk erklæring å prioritere arbeidet med utfasing av eksportstøtte, inkludert eksportsubsidier. I mellomtiden vil medlemmene vise tilbakeholdenhet ved bruk av eksportsubsidier, og man bør ikke øke bruken av eksportstøtte for enkeltprodukter ut over dagens nivå.

Norge forventer ikke at noen av beslutningene på landbruk fra Bali vil kreve umiddelbare endringer i norsk landbrukspolitikk. På lengre sikt besluttet ministrene innen 12 måneder å fremforhandle et arbeidsprogram for å behandle de resterende prioriteringene i Doha-runden, inkludert markedsadgang og reduksjon av handelsvridende støtte. Temaene fra Bali-pakken hvor det ikke i denne omgang kom på plass juridisk bindende, permanente løsninger vil ha prioritet. Dette gjelder både eksportstøtte og matvaresikkerhet.

Doha-runden med forhandlinger i WTO ble startet opp i 2001 med mål om bl.a. betydelig økt markedsadgang, reduksjon av subsidier og fjerning av eksportstøtte. Det er første gang siden oppstarten av runden man har klart å komme til enighet om å implementere løsninger. I Bali blir enigheten hyllet som et betydelig gjennombrudd for WTO, og som en mulig katalysator for gjenoppstart av bredere forhandlinger. Norges delegasjon ble ledet av Statssekretær i Utenriksdepartementet Morten Høglund.

Til toppen