Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvalg for ekstern gransking av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning

Utvalg for ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag 8. november og blir ledet av Finn Arnesen, professor i europarett ved Universitetet i Oslo.

Utvalget skal gjøre en grundig og fullstendig gjennomgang av feilpraktiseringen av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.

Utvalget skal være uavhengig av regjeringen i sitt arbeid.

Utvalgets arbeid har en frist fram til 1. juni 2020. Utvalget kan avgi delrapporter.

Mandat

Medlemmer

Leder:

Finn Arnesen, professor, Horten

Øvrige medlemmer:

Karin Fløistad, advokat, Oslo
Jens Edvin Andreassen Skoghøy, professor, Tromsø
Hanne Merete Jendal, avdelingsdirektør, Oslo
Kristin Bugge Midthjell, advokat, Trondheim
Per Sanderud, Board Director, London
Barbro Wærnes, brukerombud, Fredrikstad

Til toppen