Lovutvalg om trygdelovgivning og forholdet til internasjonale avtaler

Lovutvalg som skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering.

Lovutvalget ble oppnevnt i statsråd 23. juni 2020. 

Lovutvalget skal gjennomgå forholdet mellom den norske trygdelovgivningen og internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering. Utvalget skal kartlegge hovedtrekkene av de folkerettslige forpliktelsene på området, og bidra til en bedre forståelse av rekkevidden av de folkerettslige forpliktelsene Norge har påtatt seg når det gjelder trygdekoordinering.

Utvalget skal legge frem sin utredning for Arbeids- og sosialdepartementet innen 1. juni 2021.

Mandat

Utvalgets medlemmer

Leder:

Halvard Haukeland Fredriksen, professor, Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Øvrige medlemmer:

Eyvin Sivertsen, lagdommer, Oslo
Hilde K. Ellingsen, advokat, Oslo
Marianne Nergaard Magnus, tingrettsdommer, Vågan
Essi Rentola, direktør, Helsinki