Seksjon for barnevernrett (BVA3)

Seksjonen har ansvar for barnevernloven.

Seksjonen har ansvar for barnevernloven med tilhørende forskrifter, og det overordnede ansvar for Haagkonvensjonen 1996.