Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er en viktig kunnskapsprodusent på forbrukerområdet. Instituttet er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet.

SIFOs forskning fokuserer i dag på fire kjerneområder; bærekraftig forbruk, digital hverdag, mat og klær og markedsbasert velferd. SIFOs forskning finansieres dels over statsbudsjettet, og dels gjennom prosjekter fra Norges forskningsråd og EU.

Nettside: https://www.oslomet.no/om/sifo