Miljømerking

Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene, Svanemerket og Blomsten, i Norge.

Miljømerking er en stiftelse opprettet av myndighetene i 1989 for å forvalte frivillig postiv miljømerking i Norge.

Miljømerking ledes av et styre som består av medlemmer oppnevnt av Barne- og familiedepartementet, miljøvernmyndighetene, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Landsorganisasjonen i Norge, Forbrukerrådet, handelskjedene og miljøorganisasjonene.

Nettside: http://www.ecolabel.no/