Forsvarspolitisk utvalg

Forsvarspolitisk utvalg (FPU) ble oppnevnt i statsråd 18. august 2006. Utvalget skal sørge for en bred og åpen dialog om forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer og gi innspill til arbeidet med den neste langtidsplanen for Forsvaret. Utvalget vil bli ledet av Siri Bjerke og skal overlevere sin anbefaling til forsvarsministeren høsten 2007.

Til toppen