Forsvarspolitisk utvalg

Forsvarspolitisk utvalg (FPU) ble oppnevnt i statsråd 18. august 2006. Utvalget skal sørge for en bred og åpen dialog om forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer og gi innspill til arbeidet med den neste langtidsplanen for Forsvaret. Utvalget vil bli ledet av Siri Bjerke og skal overlevere sin anbefaling til forsvarsministeren høsten 2007.