Forsvarspolitisk utvalg - Kontaktinformasjon

Forsvarspolitisk utvalg kan nås gjennom sekretariatet.

Hovedsekretær
Espen Skjelland
Epost: espen.skjelland@fd.dep.no
Telefon: 23 09 75 11
Mobil: 97 62 66 90

Sivil sekretær
Paal Sigurd Hilde
Epost: psh@fd.dep.no
Telefon: 23 09 75 14
Mobil: 41 63 65 82

Militær sekretær
Nils Helle
Kommandørkaptein
Epost: nhelle@mil.no
Telefon: 23 09 75 13
Mobil: 91 11 17 31

Militær sekretær
Gunn Elisabeth Håbjørg
Major
Epost: geh@fd.dep.no
Telefon: 23 09 75 15
Mobil: 97 62 48 71

Kontorleder
Helene Leirud
Epost: helene.leirud@fd.dep.no
Telefon: 23 09 75 12
Mobil: 97 62 62 26

Postadresse
Forsvarspolitisk utvalg (FPU)
Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep.
0032 Oslo
Fax: 23 09 75 16

Besøksadresse
4. etasje, Sjømennenes Hus
Grev Wedels plass 7
0151 Oslo

Til toppen