Varsling

Varslingskanalen kan hjelpe deg å avgjøre om saken du ønsker å ta opp er et kritikkverdig forhold. Et kritikkverdig forhold kan være brudd på lover og regler, interne normer og retningslinjer.

Les om varsling i forsvarssektoren på denne siden: Varsling i forsvarssektoren

Til toppen