Oversikt over årlige utbetalinger av tilskudd fra Forsvarsdepartementet

Her finner du mer informasjon om utbetalingene.

Last ned (i pdf): Årsrapport for FDs tilskuddsordninger 2015

Denne årsrapporten gir en samlet oversikt over tilskuddsordningene Forsvarsdepartementet forvalter, og hvordan midlene er fordelt i 2015.
Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger er fordelt over to kapitler i forsvarsbudsjettet.

Tilskuddsordningen over kapittel 1700, post 73, har som formål å finansiere spesifikke prosjekter som analyserer forsvars- og sikkerhetspolitiske temaer av særlig interesse for Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Post 73 var for 2015 på 15,3 mill. kroner. Dette beløpet ble tildelt med om lag 40 prosent på kortsiktige (1-årige) forskningsprosjekt og 60 prosent på mer langsiktig forskning, som 3-årige doktor- og postdoktorgradsstipendiater og 3-årige aktivitetsprosjekter.


Kapittel 1719, post 71, gir tilskudd til aktivitet som stimulerer til økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, eller bidrar til og støtter opp under Forsvarets mål og prioriteringer. Post 71 var for 2015 på 55,7 mill. kroner. Av disse ble ca. 1,4 mill. kroner fordelt til 2. verdenskrig og kulturhistoriske tiltak, og ca. 1 mill. kroner til kommunikasjonsprosjekter. Totalt fordelte Forsvarsdepartementet i overkant av 53 mill. kroner fra denne posten til forsvarsrelaterte frivillige organisasjoner.

 

Årsrapportene finner du ved å trykke HER: