Invitasjon til ressursdialogmøte 5. mai 2021

Forsvarsdepartementet inviterer med dette organisasjoner som er interessert i å søke tilskudd gjennom departementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner for 2022 til informasjonsmøte onsdag 5. mai kl. 13:00-15:00.

I henhold til forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet, er søknadsfristen 1. juni 2021.

På møtet vil FD orientere om tilskuddsordningen, kriteriene for å motta støtte, søknadsprosessen og rapporteringskrav. Det vil bli anledning til å stille spørsmål i forbindelse med møtet.

Møtet vil gjennomføres elektronisk på videokonferansetjenesten Pexip.

Vennligst gi beskjed om deltakelse fra din organisasjon innen mandag 3. mai 2021.

Kontaktperson i Forsvarsdepartementet er rådgiver Victoria Ramm Henriksen, som kan kontaktes på e-post: victoria-ramm.henriksen@fd.dep.no