Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 41-60 av 154 treff.

 • Speech at Policy Exchange, London: Financial stability in a European environment – a cross policy approach

  - Building buffers in our financial system is the best way to make our economies less vulnerable to the consequences of financial disruptions, said Minister of Finance Siv Jensen (Progress Party) in her speech at Policy Exchange today.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Boligmarkedet og boliglånsforskriften

  - I regjeringserklæringen har vi blitt enige om å senke taket på eiendomsskatten fra 7 til 5 promille, og det skal i tillegg innføres et tak for verdsetting av boliger og fritidseiendom, slik at eiendomsskattegrunnlaget begrenses, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sitt foredrag for Eiendom Norge i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen Tale av finansminister Siv Jensen på Eiendom Norge konferansen 2018

 • Finansministerens innledning i høringen om SSB, 1. mars 2018

  - I denne høringen er spørsmålene ikke knyttet til hendelsene i fjor, men til en korrespondanse vi hadde med Sivilombudsmannen i januar i år. Det dreier seg om tre interne notater fra Finansdepartementet, som er unntatt offentlighet, men som komiteen har fått oversendt, sa finansminister Siv jensen (Frp).

  Av: Finansminister Siv Jensen Finansministerens innledning for Kontroll- og konstitusjonskomiteen 1. mars 2018

 • Derfor regulerer vi boliglånet ditt

  - Min jobb som finansminister - og øverste ansvarlig for reguleringen av finansmarkedene - er å gjøre det jeg kan for å bidra til at vi ikke får noen ny bank- eller finanskrise i Norge. Et godt og rettferdig lovverk er viktig, skriver finansminister Siv Jensen (FrP) i Dagbladet.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Dagbladet

 • Den økonomiske situasjonen i forkant av lønnsoppgjøret 2018

  - Jeg vil i dag både fortelle om den økonomiske utviklingen og utsiktene på kort sikt, og dvele litt ved noen av de mer langsiktige utfordringene norsk økonomi står overfor, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sitt innlegg på YS sin inntektspolitiske konferanse i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg på YS sin inntektspolitisk konferanse

 • Hvordan sikre finansiell stabilitet

  - Min jobb som finansminister - og øverste ansvarlig for reguleringen av finansmarkedene - er å gjøre det jeg kan for å bidra til at vi ikke får noen ny bank- eller finanskrise i Norge. Første bud er å lære av historien, ikke minst vår egen, sa finansminister Siv Jensen i sin tale på Valutaseminaret 2018.

  Av: Finansminister Siv Jensen Tale av finansminister Siv Jensen på Valutaseminaret 2018

 • Oslo kongressenter, 24. januar 2018: Styringskonferansen 2018 – målstyring, tillit og kontroll

  Med forbehold om endringer under fremførelsen Kjære byråkrater! Først vil jeg gratulere Hilde Singsaas og DFØ med Styringskonferansen 2018 med tema målstyring, tillit og kontroll. Og til dere som deltar: Dette er blitt den største fagkonferansen

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Finansministerens innledning i høringen om SSB, 10 januar 2018

  Statistisk sentralbyrå har en viktig rolle i det norske samfunnet. Samfunnsoppdraget består først og fremst i å utarbeide statistikk, men også å lage modeller og analyser som gir helt avgjørende grunnlag for faglige og politiske beslutninger for departementene, for Stortinget og for offentlige utredninger. SSB har dessuten en viktig rolle i å lage tallunderlag for lønnsoppgjørene.

  Av: Finansminister Siv Jensen Finansministerens innledning for Kontroll- og konstitusjonskomiteen 10. januar 2018

 • En pådriver i kampen mot internasjonal skatteplanlegging

  Avsløringene i «Paradise Papers» har ført til stor oppmerksomhet rundt skatteparadis og aggressiv skatteplanlegging, og skaper politisk diskusjon om hvordan vi kan styrke skattereglene globalt og sikre større åpenhet. Det er bra!

  Av: Finansminister Siv Jensen Kronikk i Aftenposten

 • Redegjørelse om SSB

  Jeg hadde invitert administrerende direktør i SSB, Christine Meyer, til et møte som skulle avholdes klokken ni i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Ansvarlige statsbudsjett – en skandale?

  Regjeringen har med våre statsbudsjetter ført en ansvarlig politikk. Vi har gitt skattelettelser til bedrifter og personer, og prioritert vei og bane, skole og forskning, helsetjenester, forsvar og politi. Fredric Bjørndal kaller vår politikk en skandale i Dagbladet 30.oktober.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Dagbladet

 • En politikk som støtter oppunder norsk reiseliv

  Regjeringen har nettopp lagt frem sitt statsbudsjett for 2018. Det er et budsjett som legger til rette for at den positive utviklingen i norsk økonomi kan fortsette, og at nye arbeidsplasser kan skapes, også i norsk reiselivsnæring. Jeg er stolt av denne næringen som viser frem alt det flotte Norge har å by på, og som skaper nye arbeidsplasser.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Romsdals Budstikke m.fl.

 • Statsbudsjettet 2018: Finanstalen

  Finansministerens redegjørelse i Stortinget 12. oktober 2017 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2018.

  Av: Finansminister Siv Jensen Finansministerens redegjørelse i Stortinget

 • Feil konklusjon om ledighet

  Dagsavisen skriver på lederplass 31. juli at «ledigheten har bitt seg fast». Det er vanskelig å forstå hvordan Dagsavisen kan konkludere med det når arbeidsledigheten faller.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Dagsavisen

 • Høring i finanskomiteen i Stortinget: Finansministerens innledning om Forvaltning av Statens pensjonsfond i 2016

  - Jeg vil takke komiteen for invitasjonen til høringen om meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016. Slik startet finansminister Siv Jensen (FrP) sin innledning i Stortinget i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Stortinget

 • SPU er ikke et politisk verktøy

  - Fondet skal trygge våre pensjoner og vår velferd gjennom avkastningen. Vi må være varsom med å gjøre fondet til et politisk verktøy ved å legge andre føringer på investeringene enn finansielle, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

 • Forsvarlig utvikling for forbrukslån

  Nylig lanserte H/FrP-regjeringen flere tiltak mot forbruksgjeld. Tiltakene er strengere regler for markedsføring av kreditt og forbrukslån, forslag om lov om gjeldsinformasjon (gjeldsregister) og strengere krav til fakturering av kredittkortgjeld. Samlet vil dette bidra til et mer velfungerende marked for forbrukslån, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Bergensavisen m.fl.

 • Regjeringen tar ansvar

  - Som svar på et dramatisk oljeprisfall og det kraftige tilbakeslaget som fulgte, har regjeringen brukt den økonomiske politikken aktivt til å styrke aktiviteten i norsk økonomi, særlig i de delene av landet og i de næringene som har vært hardest rammet. Heldigvis ser vi nå tegn til bedring. Arbeidsledigheten er på vei ned, for fjerde måned på rad, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

 • Tale til Eiendom Norge-konferansen 2017

  - Med gode statsfinanser, en produktiv arbeidsstyrke og en påvist evne til å finne godt forankrede løsninger, har Norge gode kort på hånden i møtet med fremtiden, sa finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Foredrag Norges Eiendomsmeglerforbund

  - Jeg har allerede varslet i brev til Finanstilsynet og bransjeforeningene at jeg på et senere tidspunkt tar sikte på å oppnevne et lovutvalg, som kan se grundig på de mer overordnede sidene ved reguleringen av eiendomsmegling. I et slikt lovutvalg bør både representanter fra eiendomsmeglingsbransjen, myndighetene og forbrukersiden delta, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i foredraget.

  Av: Finansminister Siv Jensen

Til toppen