Bilder av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Her finner du foto av statsråd Monica Mæland som kan brukes fritt. Fotograf/byrå skal krediteres.