Innsynsutvalgets årsrapport 2005

Innsynsutvalget hadde ved årsskiftet ferdigbehandlet 9884 av 12 794 søknader om innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre, viser årsrapporten Justisdepartementet har mottatt. Det ble behandlet 70 prosent flere innsynssaker i 2005 enn i 2004. 

Publisert: 16.02.2006

Status pr. 31.12.2005 (perioden 2000 – 2005)

 

Samlet antall søknader om innsyn ferdig:

9884 (77,3 % av 12 794)

Antall ubehandlede innsynssaker:

2910 (22,7 % av 12 794)

Samlet antall saker med innsyn:      

3111 ( 31,5 % av 9884)

Samlet antall saker helt nektet innsyn (innsynsloven § 2):           

548   (5,5 % av 9884)

Intet funn (søkerne var ikke registrert i arkivene):           

5756 (58,2 % av 9884)

Trukket:

115

Død:

27

Avvist:

143

Avslag på søknader fra nærstående:

184

Samlet antall erstatningssaker :

618

Samlet antall erstatningssaker ferdig:

539

Samlet antall saker med erstatning:

270

Samlet erstatning:

Kr. 9.324.997,-

Årsoversikt for 2005

Innsynssaker i 2005

 

Antall søknader om innsyn ferdig i 2005:     

3523 (27,5 % av 12 794)

Antall saker med innsyn:

978 (27,8 % av 3523)

Antall saker helt nektet innsyn (innsynsloven § 2):

334 (9,4 % av 3523)  

Intet funn (søkerne var ikke registrert i arkivene):           

2270 (64,4 % av 3523)

Trukket:

2

Død:

1

Avvist:

4

Avslag på søknader fra nærstående:

34

Om noen har lidd alvorlig skade som følge av overvåkningspolitiets virksomhet, kan innsynsretten gi grunnlag for økonomisk kompensasjon. Erstatningen er begrenset oppad til kr 100 000,-

Erstatningssaker i 2005

 

Antall erstatningssaker ferdig i 2005:

110

Antall saker med erstatning tilstått:

51

Samlet erstatning tilstått i 2005:           

kr. 1.615.000,-

Klagesaker i 2005

 

Klagesaker behandlet i 2005:

69

Innsynsordningen ble opprettet da det ble avdekket regelbrudd fra overvåkingspolitiets side overfor norske borgere (Lund-kommisjonens rapport). Dette førte til at folk kunne søke om innsyn i dokumenter eller opplysninger som er registrert om dem i overvåkingspolitiets arkiver og registre.  Medlemmene av Innsynsutvalget samt klagenemnd ble oppnevnt i desember 1999 og i januar 2000. Sluttdatoen for å søke om innsyn var 31. desember 2002.

Les Innsynsutvalgets årsrapport 2006 her

Til toppen