INFOFLYT-utvalget

Utvalg som leverte sin innstilling 15. mai 2012

Utvalg som har gjennomgått informasjonsutvekslingen mellom kriminalomsorgen og politiet.

 

Utvalget foreslo et klarere hjemmelsgrunnlag for informasjonsflyt mellom de to etatene. Utvalget foreslo også flere tiltak som skal sikre at informasjonsutvekslingen fungerer effektivt for å forebygge alvorlig kriminalitet. 

Utvalgets sammensetning:

  • Ekspedisjonssjef Karen Alette Melander, Justis- og beredskapsdepartementet (leder)
  • Fagdirektør Sylvia Peters, Justis- og beredskapsdepartementet
  • Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger
  • Politiadvokat Per Håkon Sand, Oslo Politidistrikt
  • Avdelingsdirektør Kim Ellertsen, Datatilsynet
  • Fengselsleder Tom A. Enger, Ullersmo fengsel

Utvalgets sekretær var seniorrådgiver Tor André Jenssen, Justis- og beredskapsdepartementet.