Tomtefestelovutvalget

Leverte sin innstilling 15. oktober 2013

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i tomtefesteloven. Reglene for forlengelse av feste for bolighus og fritidshus skal gjennomgås. Utvalget er ledet av Kåre Lilleholt, professor ved universitetet i Oslo.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i tomtefesteloven. Reglene for forlengelse av feste for bolighus og fritidshus skal gjennomgås, ledet av Kåre Lilleholt, professor ved universitetet i Oslo.

Utvalgets innstilling NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett ble levert 15. oktober 2013.

 

Til toppen