Domstolkommisjonens første delutredning: NOU 2019:17 Domstolstruktur

Utvalget leverte sin innstilling 1. oktober 2019. Andre delutredning, om domstolenes uavhengighet,  kommer innen 11. august 2020.

Utvalgets innstilling NOU 2019: 17 Domstolstruktur