Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

Født: 1976
Tiltrådte: 14.10.2021

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, utdanningsstøtte, forskning og høyere utdanning.

Ola Borten Moe ble forsknings- og høyere utdanningsminister 14. oktober 2021. Tidligere har han vært olje- og energiminister i Stoltenbergs andre regjering og satt på Stortinget mellom 2001 og 2013.