Ekspertgruppe skal se på stillingsstruktur i høyere utdanning

Regjeringen har satt sammen en ekspertgruppe som skal sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og komme med innspill til hvordan stillingsstrukturen i Norge bør utformes.

Som et ledd i ekspertgruppens arbeid har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) fått i oppdrag å kartlegge stillingsstrukturen i enkelte sammenlignbare land nærmere.

Regjeringen ønsker at stillingene i høyere utdanning er strukturert på en slik måte at de er ettertraktet av både nordmenn og utlendinger. Da må det være godt tilrettelagt for karriereveier, og personalet bør bli stimulert til faglig utvikling gjennom hele karrieren. Den må også bidra til at institusjonene får riktig kompetanse for å nå sine mål.

Landene gruppen vil se på stillingsstrukturen til er Danmark, Finland, Nederland, Sverige, Østerrike og Storbritannia.

Gruppen vil ledes av Arild Underdal, Universitetet i Oslo (UiO), og for øvrig bestå av Herdis Hølleland, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Tine Arntzen Hestbek, NTNU, og Morten Dæhlen, UiO.

Ekspertgruppen skal levere innen 1. mai 2018.

Mandat for arbeidsgruppe som skal utrdede krav til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse i professor- og førsteamanuensisstillinger