Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)

E-post: postmottak@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 01

Født: 1987
Tiltredde: 24.01.2020

Klima- og miljødepartementet (KLD) tek omsyn til heilskapen i regjeringas klima- og miljøpolitikk.

Rotevatn kjem frå posisjonen som statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Han var valt inn på Stortinget frå Sogn og Fjordane i perioden 2013 – 2017, og vart statssekretær i Justisdepartementet 17.  januar 2018. Sidan 12. oktober 2018 har han vore statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Rotevatn var representant for Sogn og Fjordane Venstre på Stortinget i perioden 2013-2017. Før dette var han leiar i Unge Venstre (2010–2013).

Rotevatn har hatt ei rekkje verv i Venstre, mellom anna som representant i Eid kommunestyre, medlem av sentralstyret og 1. nestleiar. Han har og vore styremedlem i fylkeslaget og økonomiansvarleg i Bergen Unge Venstre.