Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)

Adresse: Grubbegata 1, 0030 Oslo
E-post: postmottak@kud.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Født: 1981
Tiltrådte: 14.10.2021

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Anette Trettebergstuen ble utnevnt til kultur- og likestillingsminister 14. oktober 2021. Hun ble født i Hamar i 1981. Trettebergstuen har vært på Stortinget siden 2005 og medlem av Familie- og kulturkomiteen siden 2013.

Se fullstendig CV