Styret for Statskog SF

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter og retningslinjer, har ansvar for tilfredsstillende organisering av foretaket og skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal videre føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten.

Om Styret for Statskog SF

Opprettet: 1993

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter og retningslinjer, har ansvar for tilfredsstillende organisering av foretaket og skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal videre føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten.