Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen

Utvalget skal legge fram et økonomisk grunnlagsmateriale for reindriften som utgangspunkt for forhandlingene mellom staten ved Landbruks- og matdepartementet (LMD) og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) om en næringsavtale for reindriften.

Om Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen

Opprettet: 1977-01-01

Type: Utvalg

Underlagt: Landbruks- og matdepartementet - Landbrukspolitisk avdeling (LP)

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal legge fram et økonomisk grunnlagsmateriale for reindriften som utgangspunkt for forhandlingene mellom staten ved Landbruks- og matdepartementet (LMD) og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) om en næringsavtale for reindriften.