Klagenemnd for merkesaker 2014-2018

I hvert reinbeiteområde skal det være en merkenemnd som har til oppgave å godkjenne reinmerker og slette og endre merker. Merkenemndas avgjørelse kan påklages til Klagenemnda for merkesaker.

Om Klagenemnd for merkesaker 2014-2018

Opprettet: 2013-01-01

Type: Nemnd

Underlagt: Landbruks- og matdepartementet - Landbrukspolitisk avdeling (LP)

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo

Eget nettsted: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/styrer-rad-utvalg/klagenemnda-for-merkesaker#moeteplan

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

I hvert reinbeiteområde skal det være en merkenemnd som har til oppgave å godkjenne reinmerker og slette og endre merker. Merkenemndas avgjørelse kan påklages til Klagenemnda for merkesaker.