Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klagenemnd for merkesaker 2014-2018

I hvert reinbeiteområde skal det være en merkenemnd som har til oppgave å godkjenne reinmerker og slette og endre merker. Merkenemndas avgjørelse kan påklages til Klagenemnda for merkesaker.

Om Klagenemnd for merkesaker 2014-2018

Opprettet: 2013

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo

Eget nettsted: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/styrer-rad-utvalg/klagenemnda-for-merkesaker#moeteplan

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

I hvert reinbeiteområde skal det være en merkenemnd som har til oppgave å godkjenne reinmerker og slette og endre merker. Merkenemndas avgjørelse kan påklages til Klagenemnda for merkesaker.

Aktive medlemmer (pr. 30.08.2019)

Til toppen