Forsiden

Klagenemnd for merkesaker 2014-2018

I hvert reinbeiteområde skal det være en merkenemnd som har til oppgave å godkjenne reinmerker og slette og endre merker. Merkenemndas avgjørelse kan påklages til Klagenemnda for merkesaker.

Om Klagenemnd for merkesaker 2014-2018

Opprettet: 2013

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Eget nettsted: Klagenemnda for merkesaker - Landbruksdirektoratet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

I hvert reinbeiteområde skal det være en merkenemnd som har til oppgave å godkjenne reinmerker og slette og endre merker. Merkenemndas avgjørelse kan påklages til Klagenemnda for merkesaker.