Styre, råd og utval

Plantesortsnemnda

Plantesortsnemnda forvalter Lov 12.3.1993 nr. 32 om planteforedlerrett og forskrift 8.6.1993 nr. 832 om planteforelderrett. Nemnda avgjør søknader om rettsbeskyttelse av sorter. I tillegg gir nemnda råd til Mattilsynet ved godkjenning av sorter for sertifisert produksjon.

Om Plantesortsnemnda

Opprettet: 1993

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Plantesortsnemnda forvalter Lov 12.3.1993 nr. 32 om planteforedlerrett og forskrift 8.6.1993 nr. 832 om planteforelderrett. Nemnda avgjør søknader om rettsbeskyttelse av sorter. I tillegg gir nemnda råd til Mattilsynet ved godkjenning av sorter for sertifisert produksjon.

Eget nettsted: Hjem - Plantesortsnemnda