Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Fondsstyret skal forvalte de midler som innkreves etter loven. Herunder ligger Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen: Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag utgjør styret.

Om Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Opprettet: 1970

Type: Styre

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fondsstyret skal forvalte de midler som innkreves etter loven. Herunder ligger Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen: Landbruks- og matdep., Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag utgjør styret.