Forsiden

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Styret forvalter midlene som kreves inn gjennom Lov om forskningsavgift på landbruksprodukter, herunder både fra norskprodusert og importert mat. Aktører fra hele verdikjeden for mat er representert i styret. Avgiften, som går inn i et fond, tildeles som grunnfinansiering til NOFIMA og til forskningsprosjekter etter åpen utlysning og konkurranse.

Om Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Opprettet: 1970

Type: Styre

Fondsstyret:

  • Ingrid Melkild (leder) 
  • Erling Aas-Eng
  • Vilde Haarsaker
  • Lars Iver Wiig
  • Gaute Lenvik
  • Terje Sletnes
  • Sigrid Helland

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret skal forvalte midlene i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter. Bruken av midlene skal støtte opp under de landbruks- og matpolitiske målene.