Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Fondsstyret skal forvalte de midler som innkreves etter loven. Herunder ligger Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen: Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag utgjør styret.

Om Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Opprettet: 1970

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Eget nettsted: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/sokeresultater?q=Fondet+for+forskningsavgift+p%C3%A5+landbruksprodukter

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fondsstyret skal forvalte de midler som innkreves etter loven. Herunder ligger Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen: Landbruks- og matdep., Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag utgjør styret.

Aktive medlemmer (pr. 21.11.2019)