Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Fondsstyret skal forvalte de midler som innkreves etter loven. Herunder ligger Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen: Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag utgjør styret.

Om Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Opprettet: 1970-01-01

Type: Styre

Underlagt: Landbruks- og matdepartementet - Administrasjons- og økonomiavdelinga (AØ)

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fondsstyret skal forvalte de midler som innkreves etter loven. Herunder ligger Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen: Landbruks- og matdep., Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag utgjør styret.

Aktive medlemmer (pr. 03.11.2017)