Forsiden

Klagenemnda for naturskadesaker

Klagebehandling av naturskadeerstatningssaker.

Om Klagenemnda for naturskadesaker

Opprettet: 2017

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Eget nettsted: Klagenemnda for naturskadesaker - Landbruksdirektoratet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klagebehandling av naturskadeerstatningssaker