Klagenemnda for naturskadesaker

Klagebehandling av naturskadeerstatningssaker.

Om Klagenemnda for naturskadesaker

Opprettet: 2017-07-04

Type: Nemnd

Underlagt: Landbruks- og matdepartementet - Avdeling for skog- og ressurspolitikk (ASR)

Kontakt

Postadresse: Postboks 8007, Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klagebehandling av naturskadeerstatningssaker

Aktive medlemmer (pr. 28.02.2018)