Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen

Årlig settes det av midler til FoU over jordbruksavtalen. Disse midlene forvaltes av et styre bestående av de tre avtalepartene. Det tildeles midler til forskningsprosjekter etter åpen utlysning og konkurranse, samt midler til utredninger m.m.

Avtalestyret:

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo