Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Styret for Institutt for bioøkonomi (NIBIO) skal følge opp NIBIOs formål og samfunnsoppdrag samt årlige føringer fra Landbruks- og matdepartementet.

Om NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Opprettet: 2015

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Norsk institutt for bioøkonomi, Postboks 115, 1431 Ås

Eget nettsted: Om oss - Nibio