Forsiden

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Styret for Institutt for bioøkonomi (NIBIO) skal følge opp NIBIOs formål og samfunnsoppdrag samt årlige føringer fra Landbruks- og matdepartementet.

Om NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Opprettet: 2015

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Norsk institutt for bioøkonomi, Postboks 115, 1431 Ås

Eget nettsted: https://www.nibio.no/

Aktive medlemmer (pr. 22.11.2019)

  • Victor D. Norman (leder)
  • Line Henriette Hjemdal (nestleder)
  • Arne Rørå (medlem)
  • Kirsten Indgjerd Værdal (medlem)
  • Erling L. Meisingset (medlem)
  • Sebastian Eiter (varamedlem)
  • Astrid Lier Rømuld (varamedlem)