Reindriftsstyret

Reindriftsstyret skal utføre en rekke oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven, og bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget.

Reindriftsstyret oppnevnes med hjemmel i reindriftsloven § 71, og er et offentlig forvaltningsorgan.

Om Reindriftsstyret

Opprettet: 1979

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Eget nettsted: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/styrer-rad-og-utvalg/reindriftsstyret?resultId=0.0&searchQuery=Reindriftsstyret

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Reindriftsstyrets mandat er å utføre de oppgaver som er hjemlet i lov om reindrift av 9. juni 1978.

Aktive medlemmer (pr. 2/16/2021)