Forsida

Reindriftsstyret

Reindriftsstyret er faglig rådgiver i forvaltningen av reindriftsnæringen og i arbeidet med reinforskning og veiledning. Reindriftsstyret skal bidra til at myndighetene når de målene for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget.

Reindriftsstyret oppnevnes med hjemmel i reindriftsloven § 71, og er et offentlig forvaltningsorgan.

Om Reindriftsstyret

Opprettet: 1979

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Eget nettsted: Reindriftsstyret - Landbruksdirektoratet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Reindriftsstyrets mandat er å utføre de oppgaver som er hjemlet i lov om reindrift av 9. juni 1978.

Aktive medlemmer (pr. 16.02.2021)

  • Inge Ryan (leder)
  • Siri Vigmostad (medlem)
  • Brita Ragnhild Sofia Sparrok Larsen (medlem)
  • Leif Anders Somby (medlem)