Styret for Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium. Styret er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet.

Om Styret for Veterinærinstituttet

Opprettet: 2001-01-01

Underlagt: Landbruks- og matdepartementet - Avdeling for matpolitikk (MP)

Kontakt

Postadresse: Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo

Aktive medlemmer (pr. 09.11.2017)