Jobb i Landbruks- og matdepartementet

Møt ansatte i Landbruks- og matdepartementet

Line Meinert Rød

Fagdirektør
Landbrukspolitisk avdeling, seksjon for næringsutvikling og miljøtiltak

Line Meinert Rød
Line Meinert Rød. Foto: Torbjørn Tandberg

Hvilken utdanning har du?

Jeg har hovedfag (master) innen jord og vannfag fra NLH (nå NMBU).

Hva jobber du med?

Jeg jobber i hovedsak med miljøvirkemidlene over jordbruksavtalen. De årlige jordbruksforhandlingene er en sentral del av jobben. Jeg jobber også med jordbrukets oppfølging av Vannforskriften (EUs vanndirektiv) og klimarelaterte spørsmål. I tillegg er jeg involvert i ulike arbeidsgrupper og har mye kontakt både med andre departementer, Landbruksdirektoratet, fylkesmenn og næringsorganisasjonene i landbruket.

Hva liker du best med jobben din?

Det jeg liker best med jobben min er den tette koblingen mellom fag og politikk, det at jeg som fagperson må være oppdatert og kan bruke det daglig. Dette i tillegg til et veldig godt arbeidsmiljø gjør Landbruks- og matdepartementet til en bra og spennende arbeidsplass. 

Espen Stokke

Seniorrådgiver
Avdeling for skog- og ressurspolitikk, seksjon for skogpolitikk

Espen Stokke.
Espen Stokke. Foto: Torbjørn Tandberg

Hvilken utdanning har du?

Jeg er utdannet utmarksforvalter fra Høgskolen i Hedmark, Evenstad og har master i skogfag fra NMBU. 

Hva jobber du med?

Jeg jobber i hovedsak med utmarksnæring, jakt og fiske. I tillegg står økt bruk av tre, som bærekraftig materiale, høyt på dagsorden. 

Hva liker du best med jobben din?

Jeg har en interessant og givende jobb som faglig rådgiver for politikerne. Jobben som rådgiver innen interessante politikkområder med vekslende politiske regimer gjør hverdagen variert og spennende. Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer er også noe jeg setter stor pris på.

Gry Færevik

Fagdirektør
Forsknings- og administrasjonsavdelingen, seksjon for forskning, innovasjon og utdanning

Gry Færevik.
Gry Færevik. Foto: Torbjørn Tandberg

Hvilken utdanning har du?

Jeg har en cand. agric.- grad og senere PhD –grad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Hva jobber du med?

Forskning og innovasjon er en viktig forutsetning for produksjon av mat og for å videreutvikle norsk landbruk. Mine hovedarbeidsoppgaver består i å følge opp Landbruks- og matdepartementets forsknings- og innovasjonspolitikk, blant annet i ulike strategier og stortingsmeldinger som legges frem av regjeringen. Samarbeid med andre departementer, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, forskningsmiljøer og relevant næringsliv utgjør en viktig del av arbeidet mitt.

Hva liker du best med jobben din?

Det er mange gode grunner til å trives i Landbruks- og matdepartementet. Om jeg skal fremheve noe så må det bli den store variasjonen i arbeidsoppgaver og at det arbeidet jeg utfører føles meningsfullt. Mine arbeidsdager er sjelden like og jeg vet aldri helt hva som venter meg når jeg kommer på jobb, det gjør jobben både utfordrende og spennende. Dessuten har jeg dyktige og hyggelige kollegaer som bidrar med både faglig påfyll og godt humør. 

Knut Berdal

Fagdirektør
Avdeling for matpolitikk, seksjon for internasjonal koordinering og forbrukerinteresser

Knut Berdal.
Knut Berdal. Foto: Torbjørn Tandberg

Hvilken utdanning har du?

Jeg er sivilingeniør og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Har studert mye forskjellig, som bioteknologi, økonomi, filosofi og etikk.

Hva jobber du med?

Mye forskjellig. Jeg har ansvar for ny teknologi på matområdet, slik som nanoteknologi og bioteknologi, for eksempel genmodifiserte planter og kloning av dyr. Ny teknologi kan være med å løse de store samfunnsutfordringene, men det er samtidig viktig å sikre trygghet for helse og miljø. På dette området er det også mye internasjonalt arbeid i organisasjoner som EU og FN.

Jeg jobber også med å få de forskjellige departementene til å trekke i samme retning, slik at det ene departementet ikke lager lover og regler som virker negativt på områder som andre departementer har ansvar for.

Hva liker du best med jobben din?

Den er veldig allsidig. Jeg må samle informasjon og kunnskap fra alle relevante kilder. Det er viktig å jobbe for at den best mulige kunnskapen blir brukt i politikkutviklingen. Embetsverket i departementene må hele tiden våge å stille spørsmål ved om de etablerte svarene fortsatt er gyldige.