Lederkriterier

Godt lederskap i Landbruks- og matdepartementet betyr at:
 

Jeg sørger for helhetlig og strategisk utvikling

 • Avklarer retning og handlingsrom, og prioriterer oppgaver
 • Er kunnskapssøkende og formidler informasjon videre
 • Involverer og samhandler på tvers

Jeg er faglig kompetent og kvalitetsbevisst

 • Gir presise bestillinger og klare tilbakemeldinger
 • Stiller relevante og utfordrende spørsmål
 • Anvender og utvikler kompetansen i egen enhet

Jeg er målrettet og har gjennomføringskraft

 • Formidler forventninger på en klar og tydelig måte
 • Treffer beslutninger til rett tid

Jeg stimulerer til ulike arbeidsformer som fremmer samarbeid og effektiv oppgaveløsning

 • Tar personlig kontakt og oppfordrer andre til det samme
 • Skaper faglige og sosiale arenaer
 • Fremsnakker annen fagkompetanse

Jeg skaper trygghet, motivasjon og arbeidsglede

 • Delegerer og gir utfordringer
 • Lytter og gir rom for ulike meninger
 • Viser raushet og har humor
Lyssjakt.
Foto: Torbjørn Tandberg