Medarbeiderskap

Godt medarbeiderskap i Landbruks- og matdepartementet betyr at:

Jeg er faglig kompetent og kvalitetsbevisst

 • Jeg setter meg inn i departementets samfunnsoppdrag
 • Jeg gjennomfører effektiv saksbehandling
 • Jeg viser vilje til faglig utvikling

Jeg engasjerer meg og søker løsninger

 • Jeg tar ansvar og leverer som avtalt
 • Jeg tar initiativ til å avklare uklarheter
 • Jeg viser fleksibilitet og bistår andre

Jeg samarbeider med raushet og respekt

 • Jeg involverer og ber om innspill fra andre
 • Jeg gir konstruktive tilbakemeldinger
 • Jeg bidrar på faglige arenaer

Jeg er mine kollegaers arbeidsmiljø

 • Jeg viser oppmerksomhet og bryr meg om mine kolleger
 • Jeg omtaler andre på en positiv måte
Kolleger i faglig samtale på gangen.
Foto: Torbjørn Tandberg